top of page
chemkyb_studenti_001.jpg

Pojďte studovat s námi

Chemická kybernetika je bakalářský studijní program, který jedinečným způsobem kombinuje chemii, matematiku, informatiku a automatizaci. V programu vyučují pedagogové, kteří mají dlouholeté zkušenosti z oblasti automatizace průmyslových procesů, tedy monitorování a řízení složitých technologických či robotických zařízení a jsou znalí nanotechnologií a moderních trendů v oblasti chemie a chemické technologie. Náš tým se ve své vědecké práci zabývá rovněž pokročilými metodami měření a řízení s využitím umělé inteligence, neuronových sítí či mobilních technologií.


Program nabízí i výuku programování v moderních programovacích jazycích, jako je Python, Matlab, C, FBD, LabVIEW či R, díky čemuž se studenti naučí vytvářet vlastní aplikace pro sběr a zpracování dat, komunikaci s přístroji, řízení kontrolérů a robotických systémů nebo analýzu obrázků a signálů. Program je velmi kvalitní průpravou pro následující magisterské studium, je však vhodný i pro ty, kteří chtějí po absolvování bakalářského studia ihned získávat praktické zkušenosti v průmyslu či ve vývojových laboratořích.

VSCHT_budova_824px_003.jpg
bottom of page