top of page
chemkyb_studenti_009.jpg

Studijní plán

1. ročník / zimní semestr

Povinné předměty

B101001 Obecná a anorganická chemie I

doc. Ing. Kateřina Rubešová, Ph.D. (garant)

B101003 Chemické a bilanční výpočty

Ing. Jiří Lindner, Ph.D. (přednášející),
doc. Ing. Pavla Nekvindová, Ph.D. (garant)

B240001 Toxikologie a ekotoxikologie I

Ing. Lenka McGachy, Ph.D. (přednášející),
prof. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D., MBA (garant)

B413001 Matematika A

Mgr. Šimon Axmann, Ph.D. (garant)

B445002 Matematické metody v inženýrství

doc. Ing. Jan Švihlík, Ph.D. (přednášející),
prof. Ing. Aleš Procházka, CSc. (garant)

B445023 Úvod do studia chemické kybernetiky

doc. Ing. Jan Mareš, Ph.D. (cvičící),
doc. Ing. Dušan Kopecký, Ph.D. (garant)

 

 

Povinně volitelné předměty typ B

V827001 Tělesná výchova

 

V827002 Sportovní kurz

1. ročník / letní semestr

Povinné předměty

B101004 Laboratoř anorganické chemie I

Ing. Vít Jakeš, Ph.D. (přednášející), Ing. Libor Mastný, CSc. (garant)

B110003 Organická chemie I

doc. Dr. Ing. Jana Hodačová (garant)

B413002 Matematika B

Mgr. Šimon Axmann, Ph.D. (garant)

B413011 Diskrétní matematika

RNDr. Marcin Leszek Szala, Ph.D. (garant)

B444003 Fyzika I

prof. RNDr. Marie Urbanová, CSc. (přednášející),
doc. Ing. Vladimír Scholtz, Ph.D. (garant)

B445019 Kybernetika I

Ing. Jan Vrba, Ph.D. (přednášející), doc. Ing. Jan Mareš, Ph.D. (garant)

B834001 Odborný anglický jazyk A

Mgr. Ing. Markéta Pokorná (garant)

 

 

Povinně volitelné předměty typ B

V827001 Tělesná výchova

 

V827002 Sportovní kurz

2. ročník / zimní semestr

Povinné předměty

B110005 Laboratoř organické chemie I

Ing. Václav Kozmík, CSc. (garant)

B403003 Fyzikální chemie I

doc. Ing. Karel Řehák, CSc. (garant)

B413003 Aplikovaná statistika

Mgr. Markéta Zikmundová, Ph.D. (garant)

B444005 Laboratoř fyziky

Ing. Ladislav Fišer, Ph.D. (garant)

B445020 Kybernetika II

Ing. Jan Vrba, Ph.D. (přednášející),
doc. Ing. Dušan Kopecký, Ph.D. (garant)

B834002 Odborný anglický jazyk B

Mgr. Ing. Markéta Pokorná (garant)

 

 

Povinně volitelné předměty typ A

B832004 Myšlení vztahu člověk a technika

Mgr. Michal Pacvoň, Ph.D. (garant)

B837011 Psychologické aspekty interakce
člověk-stroj-prostředí

PhDr. Lenka Mynaříková, Ph.D. (garant)

 

 

Povinně volitelné předměty typ A

AB445022 Advanced functional materials
and technologies in cybernetics

doc. Mgr. Fatima Hassouna, Ph.D. (garant)

B320001 Biochemie I

prof. Dr. Ing. Radovan Hynek (garant)

 

 

Povinně volitelné předměty typ B

V827001 Tělesná výchova

 

V827002 Sportovní kurz

2. ročník / letní semestr

Povinné předměty

B143001 Chemická informatika

Ing. Jiří Jirát, Ph.D. (garant)

B402001 Analytická chemie I

prof. Ing. Oto Mestek, CSc. (garant)

B402005 Laboratoř analytické chemie I

Ing. Magda Vosmanská, CSc. (garant)

B403005 Laboratoř fyzikální chemie I

Dr. Ing. Pavel Vrbka (garant)

B409001 Chemické inženýrství I

doc. Dr. Ing. Pavlína Basařová (garant)

B445021 Kybernetika III

prof. Dr. Ing. Martin Vrňata (přednášející),
doc. Ing. Dušan Kopecký, Ph.D. (garant)

 

 

Povinně volitelné předměty typ A

B413012 Vybrané kapitoly z matematiky

Mgr. Šimon Axmann, Ph.D. (garant)

B444008 Základy elektroniky

Ing. Ladislav Fišer, Ph.D. (garant)

B445005 Objektově orientované programování

doc. Ing. Jan Mareš, Ph.D. (garant)

 

 

Povinně volitelné předměty typ B

V827001 Tělesná výchova

 

V827002 Sportovní kurz

3. ročník / zimní semestr

Povinné předměty

B409002 Chemické inženýrství II

prof. Ing. Petr Kočí, Ph.D. (garant)

B409005 Laboratoř chemického inženýrství s projektem

Ing. Lukáš Valenz, Ph.D. (garant)

B413009 Základy matematické optimalizace

RNDr. Marcin Leszek Szala, Ph.D. (garant)

B445009 Počítačové řídicí systémy

Ing. Jan Kohout, Ph.D. (garant)

B445018 Databázové systémy v chemii

doc. Ing. Jaromír Kukal, Ph.D. (garant)

B832005 Dopady IT na společnost

RNDr. Mgr. Jaroslav Horáček, Ph.D. (přednášející),
PhDr. Blanka Jirkovská, Ph.D. (garant)

 

 

Povinně volitelné předměty typ A

AB501039 Entrepreneurship and Business Plan

prof. Ing. Emil Vacík, Ph.D. (garant)

B413004 Numerické metody

RNDr. Lenka Červená, Ph.D. (garant)

3. ročník / letní semestr

Povinné předměty

B444009 Laboratoř měřicí a řídicí techniky

Ing. Ladislav Fišer, Ph.D. (garant)

B445007 Zpracování signálů

doc. Ing. Jan Švihlík, Ph.D. (garant)

B963001 Bakalářská práce

 

 

Povinně volitelné předměty typ A

B445004 Počítačová grafika

Ing. Iva Nachtigalová, Ph.D. (garant)

B445010 Umělá inteligence v chemii

doc. Ing. Pavel Hrnčiřík, Ph.D. (garant),
RNDr. Mgr. Pavel Cejnar, Ph.D. (cvičící)

B445015 Základy mikroprocesorové techniky

Ing. Jan Kohout, Ph.D. (garant)

B501004 Základy projektového managementu

Ing. Petr Fanta, Ph.D. (přednášející),
doc. Ing. Lenka Švecová, Ph.D. (garant)

B501016 Podnikové finance

doc. RNDr. Ing. Hana Scholleová, Ph.D. (garant)

bottom of page