top of page
chemkyb_studenti_010.jpg

Náš cíl

Na Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze jsem nastupoval s nejasnou představou toho, čemu se chci v životě věnovat. Na střední škole mě bavila chemie, protože mě učila výborná paní profesorka, zajímaly mě počítače a počítačové hry, miloval jsem zeměpis, ale rád jsem také poslouchal vyprávění naší dějepisářky o historii či filozofii. VŠCHT mi však záhy ukázala, že chemie nejsou jenom nudné vzorečky, našprtané názvosloví či dlouhé hodiny strávené v bílém plášti u digestoře. Viděl jsem, že chemie zasahuje do zajímavých oblastí, které jsem do té doby vůbec neznal. Potkal jsem také spoustu inspirativních lidí, kteří umí vlastníma rukama vyrábět komplikované přístroje, navrhovat elektronické obvody, naprogramovat si chytrý software, vyřešit složité matematické úlohy, a zároveň mají obrovský rozhled o světě kolem sebe.


Po absolvování Vysoké školy chemicko-technologické jsem velmi rád zůstal ve světě měření a řízení, kde se můžu zabývat tím, co mě baví a naplňuje. Líbí se mi široký přesah mého zaměření, kde ve své vědecké práci využívám nejnovější poznatky z chemie, informatiky, matematiky i fyziky. 


Při návrhu nového programu bylo proto naším cílem, aby se studenti Chemické kybernetiky naučili řadě dovedností nejen z oblasti chemie, ale i programování, matematiky, kybernetiky či elektroniky. Víme totiž, že absolventi VŠCHT Praha, kteří umí využívat a propojovat znalosti z různých oborů, jsou v moderním světě chemie, potravinářství, biotechnologií, robotiky či informatiky velmi žádaní. Samozřejmostí pak je, že jsou i nadprůměrně odměňováni. Zároveň si přejeme, aby každý absolvent našeho programu měl široký rozhled a byl si vědom skutečnosti, že jeho práce bude sloužit rozvoji nesmírně složité lidské společnosti. Proto jsou součástí programu i specializované společensko-vědní přednášky z oblastí filozofie a etiky v technice, psychologie interakcí člověk-stroj, či sociologického zkoumání dopadů techniky na život člověka.

 

 

spoustu dobrodružství s Chemickou kybernetikou přeje

Dušan Kopecký, garant programu

2022 06 ÚPŘT kopeckyd_vscht.cz-5 1500px.jpg
bottom of page