top of page

Zpracování signálů

Předmět je zaměřen na zpracování digitálních signálů a obrazů. Úvodní část předmětu je věnována principům digitalizace signálů a obrazů, na níž navazuje spektrální analýza s využitím diskrétní Fourierovy transformace. Dále je kladen důraz na popis lineárních časově a prostorově invariantních systémů (LTI a LSI), které jsou pilířem číslicové filtrace. V rámci předmětu si studenti osvojí metody zpracování v časové oblasti i ve vybraných transformačních oblastech (filtrace, modelování signálů a obrazů, potlačení šumů, kompresní algoritmy, Bayesovské metody a další). K dispozici budou mít reálná data z aktuálně i dříve řešených grantových projektů.

bottom of page