top of page

Umělá inteligence v chemii

Předmět Vám poskytne základní přehled a orientaci v oblasti umělé inteligence, a to počínaje strojovým řešením komplexních problémů pomocí prohledávání stavového prostoru až po inteligentní systémy na bázi predikátové či fuzzy logiky. Seznámíte se také v základních rysech s problematikou neuronových sítí a strojového učení. V praktické části předmětu si vyzkoušíte, jak funguje logické programování v jazyku Prolog nebo jak navrhnout chytrý fuzzy systém v prostředí programu Matlab.

bottom of page