top of page

Pokročilé funkční materiály a technologie v kybernetice

Předmět Vám názorně představí cesty prolínání světa moderní chemie a nanomateriálů s kybernetikou. V rámci předmětu se dozvíte, jaké jsou aktuální trendy v přípravě nových materiálů pro elektroniku, bioelektroniku či senzory, co to jsou inteligentní polymery a k čemu lze využít materiály s tvarovou pamětí. Porozumíte tomu, jak piezoelektrický krystal rozvibruje váš mobilní telefon, jakým způsobem lze uplatnit 3D tisk či jak fungují termoelektrické materiály. Předmět je navíc vyučován v angličtině, čímž si zároveň prohloubíte své jazykové schopnosti.

bottom of page