top of page

Objektově orientované programování

V předmětu se naučíte přemýšlet jako programátoři – od formulace problému přes výběr vhodných nástrojů a programovacích technik až po hotovou, zdokumentovanou aplikaci. V rámci teorie se seznámíte s koncepty objektového programování a jejich použití při řešení vzorových problémů, praktické programování pak bude probíhat v nejnovější verzi Pythonu. Předmět završíte odevzdáním vlastního kódu na vámi vybrané téma (např. zpracování naměřených dat, částicový simulátor nebo třeba jednoduchá skákačka – fantazii se meze nekladou).

bottom of page