top of page

Kybernetika I, II, III

Předmět Kybernetika je páteřním předmětem programu a zároveň rozcestníkem, který vám představí základy řízení technologických zařízení a procesů, základy algoritmizace, programování, sběru dat, počítačové grafiky, strojového vidění či senzorů a měřicí techniky. Následně si podle svých preferencí budete moci vybrat z řady povinně volitelných či volitelných předmětů, které se na vybranou užší oblast specializují. S předmětem Kybernetika se budete setkávat po dobu tří semestrů.

bottom of page