top of page

Dopady IT na společnost

Předmět Dopady IT na společnost je společensko-vědní předmět speciálně navržený pro tento program, jehož cílem je provést studenta problematikou vlivu technologií na lidskou společnost. V rámci předmětu se dozvíte o aktuálních společensko-ekonomických výzvách, které přináší rozšiřování trendů, jako je Průmysl 4.0 či Internet věcí do každodenní lidské činnosti. Společně s vyučujícím budete diskutovat o vlivu umělé inteligence na svět internetu, o problémech závislostí na technologiích či způsobech sebeprezentace na sociálních sítích.

bottom of page