top of page

Mgr. Šimon Axmann, Ph.D.

Odborný asistent

Studoval obecnou matematiku a matematické a počítačové modelování na MFF UK v Praze. Svá studia završil v roce 2016 obhajobou disertační práce na téma matematické analýzy rovnic popisujících proudění stlačitelných tekutin. Teorii parciálních diferenciálních rovnic se i nadále aktivně věnuje a publikuje v zahraničních vědeckých časopisech; spolupracuje s Akademií věd ČR či Univerzitou v Záhřebu. Je odborným asistentem na Ústavu matematiky, informatiky a kybernetiky VŠCHT Praha, kde garantuje a přednáší několik základních i výběrově pojatých matematicky orientovaných předmětů. V roce 2018 zvítězil v celoškolní studentské anketě o nejoblíbenějšího pedagoga VŠCHT Praha.

bottom of page