top of page

doc. Ing. Pavel Hrnčiřík, Ph.D.

Docent

Absolvent VŠCHT v Praze v oboru Automatizované systémy řízení chemických a potravinářských výrob (1995), doktorské studium v oboru Technická kybernetika zakončil dizertační prací na téma znalostního řízení biotechnologických procesů. v roce 2019 habilitoval v oboru Řízení strojů a procesů. V současné době je docentem na Ústavu matematiky, informatiky a kybernetiky VŠCHT Praha, kde se věnuje problematice řízení a monitorování biotechnologických procesů, zejména s využitím metod umělé inteligence. k jeho dalším odborným zájmům patří i mezioborové aplikace geografických informačních systémů pro zpracování a analýzu prostorových dat. Je garantem řady předmětů z oblasti aplikované umělé inteligence a řízení procesů pro české i zahraniční studenty a také garantem navazujícího magisterského studijního programu Datové inženýrství v chemii. Je autorem či spoluautorem více než 50 odborných publikací (články publikované v zahraničních vědeckých časopisech nebo sbornících, knihy).

bottom of page