top of page

Ing. Martin Isoz, Ph.D.

Odborný asistent

Absolvoval na VŠCHT Praha bakalářské studium v oboru Chemie a chemické technologie a magisterské studium v oboru Chemické inženýrství a bioinženýrství. v roce 2018 zakončil své doktorské studium oboru Aplikovaná matematika na VŠCHT Praha obhájením dizertační práce zabývající se modelováním vícefázových proudění. V současné době je odborným asistentem na Ústavu matematiky, informatiky a kybernetiky VŠCHT Praha a vědeckým pracovníkem Ústavu termomechaniky AV ČR. Ve svém výzkumu se zaměřuje zejména na aplikace numerické matematiky v technických vědách. Intenzivně spolupracuje s několika výzkumnými skupinami z Ústavu chemického inženýrství VŠCHT Praha, Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR, laserového výzkumného centra HiLASE, Technické univerzity v Berlíně či Kyung Hee University v Jižní Koreji. Mezi své úspěchy počítá skutečnost, že doposavad byly všechny jím vedené či konzultované absolventské práce obhájeny s hodnocením  a že se svými studenty cyklo-koloběžně dorazil z Prahy do Vídně.

bottom of page