top of page

Mgr. Markéta Zikmundová, Ph.D.

Odborný asistent

Vystudovala na Matematicko-Fyzikální fakultě Univerzity Karlovy obor Pravděpodobnost a matematická statistika. V současné době pracuje jako odborná asistentka na Ústavu matematiky, informatiky a kybernetiky VŠCHT a je členkou výzkumné skupiny Pravděpodobnost a stochastická analýza. V odborném výzkumu se zabývá prostorovou statistikou a prostorovým modelováním náhodných množin.

bottom of page