top of page

Mag. Ing. Mario Vazdar, Ph.D.

Odborný asistent

V roce 2002 obhájil svoji magisterskou práci na Fakultě chemicko-inženýrské Univerzity v Záhřebu a svůj doktorský titul v oboru Fyzikální chemie obdržel na téže univerzitě v roce 2008. Jeho doktorská práce byla zaměřena na kvantově-chemické výpočty v malých organických molekulách. Mezi lety 2004 až 2010 byl zaměstnancem Rudjer Boskovic Institute v Záhřebu. Od roku 2010 do roku 2012 byl na postdoktorské stáži na Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR pod vedením prof. Pavla Jungwirtha a jeho tématem byly molekulárně dynamické simulace v různých biologických systémech. Po ukončení stáže se navrátil zpět na Rudjer Boskovic Institute v Záhřebu, kde si založil vlastní výzkumnou skupinu se zájmem o modelování molekul a různých biologických systémů, od jednoduchých vodných roztoků po biologické membrány a membránové proteiny. V roce 2020 se vrátil do Prahy, kde byl na studijním volnu v Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR. V roce 2021 byl přijat na pozici odborného asistenta na Katedře matematiky PřF UK a v současné době vede Skupinu molekulárního modelování a simulací, která se zabývá studiem různých biologicky relevantních procesů (např. dodávky léčiv, funkce membránových proteinů a další) s úzkou vazbou na pokročilou matematickou analýzu simulačních dat. Byl mentorem jednoho doktoranda, vedl několik vědeckých projektů v Chorvatsku, publikoval dvě kapitoly v knihách a přibližně 70 publikací v mezinárodních časopisech, které dosud nasbíraly více než 2000 citací. Spolupracuje s mnoha národními i mezinárodními laboratořemi v Evropě a USA. Jeho koníčky jsou tenis, hudba a letecké simulátory.

bottom of page