top of page

RNDr. Lenka Červená, Ph.D.

Odborný asistent

V letech 2001-2010 absolvovala magisterské a doktorské studium na MFF UK v oboru Výpočtová matematika. v letech 2006-2008 studovala také na University of Texas at El Paso, kde působila ve vědecké skupině zabývající se vývojem numerického softwaru pro řešení parciálních diferenciálních rovnic metodou konečných prvků vyšších řádů. Působí na Ústavu matematiky, informatiky a kybernetiky VŠCHT, kde je garantem předmětů Numerické metody a Počítačový algebraický systém Maple v češtině i angličtině. Kromě metody konečných prvků se v poslední době věnuje také analýze biomedicínských dat .

bottom of page