top of page

Ing. Jan Vrba, Ph.D.

Odborný asistent

V roce 2013 vystudoval ČVUT FEL obor Systémy a řízení. V roce 2021 na VŠCHT absolvoval doktorské studium v oboru Technická kybernetika. V současné době pracuje jako odborný asistent na Ústavu matematiky, informatiky a kybernetiky VŠCHT Praha. Zabývá se výzkumem v oblasti zpracování dat a aplikací metod strojového učení. Na VŠCHT vede Laboratoř aplikované umělé inteligence, v jejímž rámci se snaží zapojovat studenty do vědecké činnosti již od počátků jejich studia. Je spoluautorem několika článků v zahraničních vědeckých časopisech a řady příspěvků na mezinárodních vědeckých konferencích.

bottom of page