top of page

doc. Ing. Jan Švihlík, Ph.D.

Docent

V roce 2005 absolvoval magisterský studijní obor Radioelektronika, ČVUT FEL, v roce 2008 dokončil doktorský studijní obor Radioelektronika, ČVUT FEL, a v roce 2021 habilitoval v oboru Radioelektronika, ČVUT FEL. Podílel se na řešení 4 projektů GAČR zaměřených na zpracování biomedicínských obrazových a řečových dat a astronomických obrazových dat. V současné době se v rámci projektu GF21-14216L “Snížení negativních vedlejších efektů hluboké mozkové stimulace na kvalitu řeči u Parkinsonovy nemoci s využitím automatizované akustické analýzy“ věnuje detekci nastavení hluboké mozkové stimulace z řečových signálů pacientů trpících Parkinsonovou chorobou. Vedl 3 úspěšné absolventy doktorského studia jako školitel specialista. V roce 2009 pedagogicky působil na University of Las Palmas na Kanárských ostrovech. Je garantem celé řady předmětů všech stupňů studia. Je autorem nebo spoluautorem více než 50 článků vedených v databázi Web of Science.

bottom of page