top of page

doc. Mgr. Fatima Hassouna, Ph.D.

Docent

Fatima Hassouna je docentkou na Fakultě chemického inženýrství na VŠCHT Praha. V roce 2003 jí bylo uděleno stipendium od francouzského ministerstva národního vzdělávání a výzkumu na podporu jejího doktorského studia v Laboratoire de Photochimie Moléculaire et Macromoléculaire (LPMM). V roce 2006 získala na University of Blaise Pascal (Francie) titul Ph.D. V oboru Fyzikální chemie polymerů. Poté pokračovala v postdoktorandském studiu na École Nationale Supérieure de Chimie de Clermont-Ferrand (Francie) a ve výzkumném a vývojovém centru společnosti Arkema Inc. v King of Prussia (USA), kde pracovala na vývoji nové technologie založené na „supramolekulární modifikaci PMMA“ pomocí radikálové polymerace a reaktivní extruze. Po svém postdoktorandském pobytu byla přijata jako vědecko-výzkumná pracovnice na Center de Recherche Public Henri Tudor (Lucembursko), který byl později transformován na Lucemburský institut vědy a techniky. Pracovala zejména na tématech souvisejících s vývojem vysoce výkonných ekologických a udržitelných funkčních materiálů pro aplikace v automobilovém, obalovém, biomedicínském a elektronickém průmyslu. V roce 2015 nastoupila na Fakultu chemického inženýrství VŠCHT Praha, kde se v roce 2019 habilitovala v oboru Chemické inženýrství. Mezi její výzkumné zájmy patří makromolekulární inženýrství a nanomateriály pro vývoj pokročilých funkčních materiálů pro různé aplikace jako např. zařízení pro skladování energie (superkapacitory, Li-baterie, senzory a stínění elektromagnetických interferencí), farmaceutické aplikace nebo obalový a automobilový průmysl. Byla hlavní řešitelkou FNR-CORE junior, je spoluřešitelkou projektů GAČR a podílela se na mnoha národních a mezinárodních projektech (GAČR, FNR-CORE, TAČR a ESA). Spolupracovala s průmyslovými společnostmi jako Arkema a PolyOne. Je editorkou v časopise Chemical Papers a spoluautorkou více než 50 vědeckých publikací. V mnoha oblastech aktivně spolupracuje se zahraničními i národními institucemi.

bottom of page